Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik

PAYBox Bireysel Kullanıcı Sözleşmesi

Bu kullanıcı sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan PAYBox Ödeme Sistemleri Pazarlama Ltd. Şti. (PAYBox) ile sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve PAYBox hesabı kullanarak size sunulan hizmetler için geçerlidir. Bu hizmetleri web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere PAYBox’ in sunduğu herhangi bir ortamdan alıyor olabilirsiniz. Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı ise beyan etmiş sayılırsınız.1. Genel Şartlar

1.1. Sözleşmenin Yenilenmesi

PAYBox; herhangi bir ihtiyaç durumunda, yeni bir hizmet eklenmesi durumunda, majör ya da minör değişiklik arz eden durumlarda ya da PAYBox’ in uygun gördüğü herhangi bir şekilde sözleşmede değişiklik yapabilir. Bu durumda sözleşme tüm ortamlarda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanımı etkileyen bir durum söz konusu ise ilgili sözleşmenin yeni hali ilk işlem sırasında kullanıcıya bildirilecektir. Bundan PAYBox sorumludur.

1.2. Kullanıcı Kabul Şartları

Kullanıcı bu sözleşmeyi bir kez kabul etmekle, PAYBox’ in ek olarak ya da yan olarak sunduğu tüm kural, politika, sözleşme, gizlilik vb. her anlaşmasını kabul etmiş sayılır.

İhracat veya ithalat faaliyetleri, vergiler veya döviz işlemleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, PAYBox hizmetlerini kullanımla ilgili olarak; kullanıcı, bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanunlara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uyma konusunda tek sorumludur. Bu konuda PAYBox herhangi bir yanlış ve hatalı tutumdan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların, bu sözleşmeyi ya da PAYBox ile tarafı oldukları diğer sözleşmeleri ihlal etmeleri durumunda, hesaplarına veya PAYBox hizmetlerine erişimleri sonlandırabilir, askıya alabilir veya sınırlandırabilir ve/veya paralarına erişimleri sınırlandırabilir.

Kullanıcılar PAYBox’e kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilecek SMSleri, bildirimleri, herhangi bir sebepten dolayı alacakları aramaları baştan kabul etmiş sayılırlar.1.3. Hizmetlerin Sınırlandırılması

PAYBox bir banka, bir satıcı kurum ya da bir lojistik servis sağlayıcı firma değildir. PAYBox ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. PAYBox’ in tek sorumluluğu istediğiniz şekilde ödeme ya da transfer işleminizin gerçekleşmesidir. Bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. Bu konuda PAYBox sorumlu tutulamaz.

PAYBox, ödemesi PAYBox hizmetleriyle gerçekleştirilen ürünler ve hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve PAYBox, birlikte iş yaptığınız alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini veremez.

PAYBox tarafına yapılan şikayetleri/bildirimleri bundan sonraki üye işyeri seçimlerinde kabul mantığını geliştirmek adına bilgi amaçlı saklar ve kullanır.

1.4. Tazminat

Kullanıcı, bu sözleşme ve/veya PAYBox hizmetlerinin kullanımını herhangi bir şekilde ihlal etmesinden kaynaklanan veya bu ihlal sonucu ortaya çıkan üçüncü taraf hak taleplerinden, diğer taleplerden (avukatlık ücretleri dahil olmak üzere), ücretlerden ya da diğer sorumluluklardan PAYBox’i savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiş olur.

1.5. Devir & Dondurma

Kullanıcı, PAYBox’ in izni olmadan bu sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülükleriniz aktaramaz veya devredemez. 6 (altı) ay süresiyle kullanılmayan hesaplar dondurulur, kullanıcıya sunulan bir güvenlik adımı ile istenildiği zaman tekrar açılabilir.2. Hizmetler ve Uygunluğu

2.1. Ödeme Hizmetleri

PAYBox bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır ve PAYBox; hizmetlerini oluşturmak, düzenlemek, sürdürmek ve kullanıcılarına internet üzerinden, mobil ortamda ya da fiziksel platformlarda sunmak yoluyla bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder.Sunulan hizmetlerden PAYBox hesabına sahip, PAYBox uygulamasını indiren ve kullanmaya niyetli herkes faydalanabilir. Hem elektronik hem de fiziksel ortamlardaki üye işyerlerinden alışveriş yapabilir, ödeme yapabilir.Tüm ödeme işlemlerinde kullanıcılar, hesaplarının gerektirdiği ve PAYBox tarafından belirlenen limitlere uymak zorundadırlar.

2.2. Transfer Hizmeti

2.1.’ de belirtildiği üzere PAYBox’ in sunduğu bir diğer hizmet ise kullanıcıların birbirlerine para transferi yapabilmeleridir. Kullanıcılar sunulan platformlarda PAYBox’ in sunduğu teknolojileri kullanarak, bir diğer bireysel kullanıcıya transfer gönderimi yapabilir.Bireysel kullanıcının üye işyerlerine gönderim yaptığı işlem alışveriş olarak nitelendirilmektedir.Tüm transfer işlemlerinde kullanıcılar, hesaplarının gerektirdiği ve PAYBox tarafından belirlenen limitlere uymak zorundadırlar. Bu limitler gönderim ve alım bakımından farklılık gösterebilir.

2.3. Para(Bakiye) Yükleme

Kullanıcılar PAYBox ile elektronik bir hesaba sahip olurlar. Bu hesap PAYBox’ in belirlediği ve tüm hizmet araçlarından tanıtımı yapılarak hizmete sunulan farklı araç ve imkanlardan oluşabilir. Bu çeşitlilik, çalışma prensipleri, komisyon oranları ve vade seçenekleri PAYBox’ in belirlediği şekilde kullanılır.Kullanıcı sunulan bu araçları kullanarak PAYBox hesabına limitlere bağlı kalmak suretiyle bakiye yüklemesi yapabilir. Bu araçlar banka hesapları, kredi kartı başta olmak üzere her türlü kart, elden ödeme noktaları, hızlı ödeme seçenekleri, mobil ödeme vb. olabilir. PAYBox bu araçları genişletmek ya da daraltmak hakkını elde tutar.2.4. Para(Bakiye) Çekme

Kullanıcı PAYBox elektronik hesabındaki bakiyeyi elden nakit olarak, banka hesabına ya da kredi kartı ödemesi olarak çekme imkanına sahiptir. Bu hizmetlerden yararlanmak için gerekli doğrulamaları yapmak kullanıcının sorumluluğundadır.Bu araçların kullanımı, devamlılığı, çeşitliliği PAYBox’ in inisiyatifindedir. Tüm araçlar PAYBox’ in sunduğu teknoloji altyapısı ve sunum platformlarında geçerlidir. PAYBox, bu araçların/seçeneklerin değiştirilmesi, güncellenmesi, çoğaltılması ya da iptal edilmesi hakkını saklı tutar.2.5. Uygunluk

PAYBox hizmetlerini kullanmak için kullanıcıların tek yapmaları gereken bir cep telefonu numarasına sahip olmaktır. PAYBox’ in tüm hizmetlerinden yararlanmak için ön şart uygun bir cep telefonu numarasına sahip olmaktır.2.6. Bilgiler

PAYBox tanımlı operasyonlar ve diğer işlemler için kullanıcıların bir takım bilgilerine ihtiyaç duyabilir. Kullanıcılar peşinen bu bilgileri paylaşma konusunu kabul etmiş sayılırlar. Bilgilerin güvenliğinden PAYBox, doğruluğundan ise sadece ve sadece kullanıcının kendisi sorumludur.PAYBox kullanıcının telefon numarası üzerinden çalışan bir sistem olduğu için, kullanıcının mobil telefon bilgisi şüphesiz güncel olmalıdır.PAYBox hizmetlerinin birçoğu için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bu başta bankalar olmak üzere, diğer çözüm ortakların, işbirliği yapılan sağlayıcıların ve tedarikçilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Gerekli görülen her noktada PAYBox tüm kullanıcılar adına bu doğrulamayı yapmak adına yetkilendirilmiş olur. Doğrulama kapsamında kullanıcılara yöneltilen sorular ve zaman içinde bu soruların değişmesi konusu tamamıyla PAYBox inisiyatifinde bulunmaktadır.Bunların dışında kullanıcı daha kolay bir ödeme yapısına kavuşmak adına sahip olduğu diğer ödeme araçlarına PAYBox’e bağlamak konusunda özgürdür. Ancak bazı işlemler için bazı bilgiler zorunlu kılınabilir. (adres tanımlamadan fiziksel ürün sipariş vermek adına, daha önceden adres bilgisi vermek gibi) Bu durum PAYBox’ in yetkisindedir.Herhangi bir bilginin değişmesi durumunda, sistemde gerekli güncellemeyi yapmak kullanıcının sorumluluğundadır. Bu durumda karşılaşılan herhangi bir sıkıntının muhatabı PAYBox değildir, sorumluluk kabul etmez. Tek sorumlu kullanıcıdır.

2.7. Hak Sahipleri

Her kullanıcı kendi hesabının sahibi sayılır ve işlem yapmak adına tek yetkilidir.3. Hatalar, Yanlış İşlemler, İhbarlar ve İtirazlar

3.1. İade Edilen Ödemeler

Üye işyerleri tarafından herhangi bir sebep yüzünden tahsil edilmeyen, iade edilen ve/veya reddedilen bir ödeme bakiyenize ya da orijinal ödeme yönteminize/aracınıza iade edilir. Tahsil edilmeyen bir ödemenin kullanıcı tarafına iade edilmesi, üye işyerinin ödemeyi iade etmesinden ibarettir. İlgili tutar direkt olarak kullanıcının PAYBox hesabına yüklenir. PAYBox hiçbir şekilde iade edilen miktar üzerinden kesinti yapmaz, vade koymaz.

3.2. İtiraz

Kullanıcı hesabını yönetmek ve işlem tanımlamak için her defasında sistemden SMS doğrulaması alır. Buna rağmen gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir ödeme konusunda itiraz etme hakkı vardır. Bu tür bir itiraz ile karşılaşıldığında, PAYBox önceliklerine göre aşağıdaki prosedürü takip etmektedir.

  1. Kullanıcının/kullanıcı hesabının ilgili ödemeyi yaptığından emin olunur.

  2. Karşılığında ürün/hizmet alınması durumu hakkında üye işyerinden bilgi istenir.

  3. Ürün/hizmet henüz sağlanmamış, alıcıya ulaştırılmamış vb. ise ödeme tutarı kullanıcıya teslim edilir. İlgili tutarın üye işyeri hesabına geçip geçmemesi ya da geri alınması durumu kullanıcıyı bağlamaz, PAYBox’ in sorunu ve sorumluluğudur.

  4. Ürün/hizmet üye işyerine geri dönmeyecek şekilde sürecin içine dahil edilmişse, kullanıcının iddia ettiği şekilde ürünü kullanmamış olması durumu ve işlem sırasına göre gerçekleşme şekilleri araştırılır. Sisteme ilişkin bir hata/yanlış tespit edilirse, PAYBox kullanıcıya söz konusu tutarı geri öder, zarardan tek başına PAYBox sorumlu olur. Ancak sistemde herhangi bir teknik sorun tespit edilemez ise PAYBox hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Bu prosedürü değiştirecek tek ayrıntı, ödeme konusundaki takibin adli bir sürece yansıtılması durumudur. Kullanıcının farklı şekillerde hukuksal mücadele araması durumunda savcılık ve mahkeme mercilerinin direktifleri, kararları doğrultusunda işlem yapılır. Bu durumda üye işyerinin söz konusu alacağı tutar eş zamanlı olarak dondurulur, bloke altına alınır. Süreç sonuçlandıktan sonra, çıkan karar doğrultusunda ilgili tutar ya üye işyerine ya da kullanıcıya teslim edilir.